Yhteistyö

Meripelastustoiminta niin merialueilla kuin sisävesilläkin on yhteistyötä eri viranomaisten ja vapaaehtoisten organisaatioiden välillä.

Pelastustoimi

Joensuun järvipelastajat ry tekee tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastusalan liiton kanssa. Pelastuslaitos osallistuu järvipelastajien koulutukseen ja kaikki kiireelliset hälytystehtävät hoidetaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin johdolla. Usein vesillä olevaan tehtävään osallistuu järvipelastajien veneiden lisäksi pelastuslaitoksen yksiköitä maitse tai vesitse.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Poliisi

Kadonneen henkilön etsitä niin maa-alueilla kuin sisävesilläkin kuuluu poliisille. Järvipelastajat avustavat poliisia yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti tilanteissa, joissa epäillään henkilön kadonneen vesialueelle, tai poliisi tarvitsee jostain muusta syystä venekuljetusta.

Itä-Suomen poliisilaitos

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Meripelastusseura on Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun vesillä tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa koordinoiva jäsen. Paikallisesti Joensuun järvipelastajat osallistuu Vapepan Pohjois-Karjalan maakuntatoimikunnan sekä Joensuun aluetoimikunnan toimintaan. Konkreettisin yhteistyön muoto on meripelastuskoiratoiminta.

Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu

Meri- ja järvipelastusyhdistykset

Saimaan alueella toimii Joensuun Järvipelastajat ry:n lisäksi kymmenen muuta Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistystä. Kaikki toimivat samoin periaattein omalla toiminta-alueellaan. Yhdistysten keskinäinen yhteydenpito on tiivistä niin hallinnollisella kuin operatiivisellakin tasolla.

Meripelastusseuran jäsenyhdistysten yhteystiedot löydät Meripelastusseuran nettisivuilta.

Saimaan alueen yhdistykset kokoontuvat vuosittain syksyllä aluekokoukseen. Joensuu isännöi kokousta 2008 Savonrannalla.

Tekninen toteutus: W3 Group