Turvavenetehtävät

Oletko järjestämässä veneilytapahtumaa tai kesäjuhlia järven rannalla?

Pelastuslaki velvoittaa yleisötilaisuuden järjestäjää tekemään tilaisuudelle pelastussuunnitelman. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Järvipelastajat osallistuvat vuosittain useiden vesillä ja veden äärellä tapahtuvien tilaisuuksien turvallisuusjärjestelyiden suunnitteluun sekä turvaavat tapahtumaa läsnäolollaan. Turvavenetehtäviä tehdään kaikilla meripelastusaluksilla, kuitenkin niin, että alueen meripelastusvalmius pystytään samalla säilyttämään.

Mikäli tarvitset apua pelastussuunnitelman laatimisessa tai turvallisuuden ylläpidossa, ota yhteyttä valmiusvastaavaan.

Yhteystiedot

Tekninen toteutus: W3 Group