Toiminta

Joensuun järvipelastajat ry

 • Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistys
 • Perustettu vuonna 1966
 • Jäseniä n. 300 joista hälytysmiehistöä n. 15 henkeä
 • Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön
 • Alukset päivystävät avovesikautena
 • Toiminta-alueena Pohjois-Karjalan maakunnan vesistöt

 

Järvipelastajien perustehtävät sääntöjen mukaan ovat:

 • Ylläpitää hälytyspäivystystä
 • Pelastaa ihmishenkiä merihädästä
 • Avustaa pelastusviranomaisia onnettomuustilanteissa
 • Avustaa vesilläliikkujia vaara- ja vahinkotilanteissa
 • Kouluttaa miehistöä pelastustehtäviin
 • Ylläpitää pelastusaluksia
 • Edistää hyvää merimiestapaa ja veneilyturvallisuutta

Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisin voimin. Alusmiehistöt eivät saa minkäänlaista korvausta tekemästään työstä. Miehistöt tekevät meripelastustyötä työnsä tai opintojen ohessa. Tehtävien ja päivystysten lisäksi meripelastustyö vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Suomen Meripelastusseura ja Joensuun Järvipelastusyhdistys järjestävät ympäri vuoden koulutusta pelastusalusten miehistöille ja yhdistyksen jäsenille.

Veneilykausi jatkuu syksyllä aina jäiden tuloon saakka.

Hälytyspäivystys virka-ajan ulkopuolella avovesikautena
 • Hälytykset tulevat Hätäkeskuksen kautta
 • Hätätilanteissa lähtövalmius myös virka-aikana

Lisäksi 24 h partiointi useissa tapahtumissa

 • Ilosaarirock, juhannus, veneilytapahtumat

Lue lisää turvavenetehtävistä

Uimareita valvomassa Ilosaarirockissa 2011
Miehistö
 • 5 hälytyspäällikköä
 • 15 miehistön jäsentä

Miehistö käyttää alustoiminnassa Meripelastusseuran työ- ja turvallisuusvarusteita. Varusteet ovat kehittyneet huomattavasti 60-luvulta.

 
 
 
Tekninen toteutus: W3 Group