Pelastustehtävät

Päätehtävä

Yhdistys vastaanottaa vuosittain noin parikymmentä kiireellistä hälytystehtävää Pohjois-Karjalan hätäkeskuksesta. Tehtävät voivat olla niin veteen joutuneiden ihmisten pelastamista kuin pimeällä tai myrskyssä karille ajaneiden veneiden etsimistä ja pelastamista. Tehtävien kesto vaihtelee nopeista, jokialueen vartin pelastustehtävistä jopa puolen vuorokauden mittaisiin etsintöihin, joihin osallistuu useita aluksia yhdistyksestä ja pelastuslaitokselta.

Tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa

Yhdistyksellä on yhteistoimintasopimus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Yhteistyösopimuksen myötä järvipelastajien yksiköt on liitetty pelastustoimen ns. vasteisiin hätäkeskuksessa. Näin järvipelastajat saavat hälytyksen esimerkiksi vesiliikenneonnettomuudesta toiminta-alueella samaan aikaan pelastuslaitoksen yksiköiden kanssa. Pelastustehtävissä johtovastuu on aina pelastustoiminnanjohtajalla.

Yhdistys saa yheistoimintasopimuksen perusteella pelastuslaitokselta valmiuskorvauksen, joka käytetään valmiuden ylläpitoon, koulutukseen ja pelastustehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Tekninen toteutus: W3 Group