Materiaali

Tyrskyjä päin, yhdistyksen 40v historiikki

1.1.2010

Kirjoittaja Matti Mikkonen

Vapaaehtoisen meripelastuksen aloittamisesta Pohjois-Karjalassa tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Se on vielä lyhyt ikä yli satavuotisessa vapaaehtoisen meripelastuksen historiassa Suomessa, mutta silti paljon on tapahtunut pohjoiskarjalaisissa järvipelastusyhdistyksissä vuosikymmenten aikana. Saadessani yhdistykseltä tehtäväksi tutkia ja kirjoittaa Pohjois-Karjalan järvipelastuksen historiaa en tiennyt, minkälaisen työmäärän se tulisi minulta vaatimaan. Haastatellessani vanhoja jäseniä ja tutkiessani arkistoja tulin myös huomaamaan, mitä vapaaehtoinen järvipelastustoiminta on vuosi-kymmenten aikana merkinnyt Pohjois-Karjalan vesilläliikkujille ja toiminnassa mukana olleille vapaa-ehtoisille järvipelastajille. Suuri on ollut myös se työmäärä, jonka yhdistyksien jäsenet ovat uhranneet vuosikymmenten varrella veneilijöiden kouluttamiseen ja auttamiseen merihädästä ilman palkkaa. Pohjois-Karjalan vapaaehtoiset järvipelastajat ovat vuosikymmenten aikana onnistuneet pelastamaan monen vesilläliikkujan hengen ripeällä ja ammattitaitoisella toiminnallaan. Vuosikymmeniä mukana olleena olen nähnyt Pyhäselkä-järven monimuotoiset kasvot, tyyni ja rauhallinen vedenpinta voi äkkiarvaamatta muuttua tummaksi myrskyäväksi seläksi. Kokemattomalle, mutta myös kokeneelle veneilijälle tämä äkillinen muutos voi aiheuttaa ikävän yllätyksen. Valitettavasti niin monesti vuosikymmenten aikana yllättäen myrskyäväksi muuttunut Pyhäselkä on koitunut monen veneilijän kohtaloksi. Olen ylpeä, että olen saanut olla mukana tässä hienossa harrastuksessa ja toivotan onnea ja menestystä Pohjois-Karjalan järvipelastusyhdistyksille vapaaehtoisessa järvipelastustoiminnassanne sekä toivon teidän jatkavan edelleenkin niitä kunniakkaita perinteitä, jotka edelliset järvipelastajasuku-polvet ovat teille perinnöksi jättäneet. Jatkakaa edelleenkin vapaaehtoista pyyteetöntä työtänne ih-mishenkien pelastamisessa merihädästä Pohjois-Karjalan suurilla ja pienillä järvillä. Toivon myös, että tämän kirjan lukija saa ripauksen tietoa mitä vapaaehtoinen meripelastustoiminta on ja että kirja herättää samalla mielenkiintoa järvipelastustoimintaa kohtaan Pohjois-Karjalan alueella. Ehkä lukija liittyisi vapaaehtoiseen järvipelastustoimintaan mukaan, joko aktiivi- tai sitten kannatusjäsenenä. Matti Mikkonen KIRJAA ON TILATTAVISSA SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESTA sihteeri.joensuu@messi.meripelastus.fi

Tekninen toteutus: W3 Group