Ensivastetoiminta

Sopimuksen mukaista toimintaa

Joensuun järvipelastajat ry on solminut sopimuksen ensivastepalvelujen tuottamisesta Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Miehistö lisäkoulutettu ja alukset varustettu

Pelastusalusten miehistöt ovat saaneet pelastuslaitoksen ensivastekoulutuksen. Koulutus kehittää taitoja kohdata hätätilapotilas ja aloittaa tehostettu hoito käytettävissä olevin välinein. Pelastusalusten varustukseen kuuluu muun muassa lääkehappi, defibrillaattori sekä erilaisia siirto- ja tuentavälineitä ja mittalaitteita potilaan tilan arvioimiseksi ja vakauttamiseksi.

Parantaa vesillä liikkujien turvallisuutta

Järvipelastajien toteuttama ensivastevalmius parantaa Pohjois-Karjalaisten veneilijöiden ja mökkiläisten turvallisuutta, kun heille pystytään tarjoamaan entistä nopeammin ja entistä monipuolisempaa apua akuuteissa sairastumis- ja loukkaantumistilanteissa. Järvipelastajien aluksen liikkuvat paljon vesillä ja ovat sijaintinsa johdosta usein ensimmäinen kohteen tavoittava yksikkö. Hälyttämisestä onnettomuus- ja sairastapauksissa vastaa aina hätäkeskus.

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326).

Tekninen toteutus: W3 Group